Info monument

Het monument

Ter ere van deze krijgsgevangenen hebben de initiatiefnemers, Rob en Lies Schouten, samen met het Comité monument Nagasaki Japan, Comité Kizuna en het Bestuur Stichting monument Nagasaki Nederland, een monument gerealiseerd.

Door de aanhoudende pandemie heeft de Stichting Monument Nagasaki, in nauw overleg met ambassades en ambassadeurs, besloten de geplande ceremoniële onthulling in Nagasaki op 4 mei 2021 uit te stellen. Het monument zal wel op 4 mei 2021 voltooid zijn, waarbij volgens Japanse traditie, het monument ingezegend zal gaan worden. Zodra er zicht is op een te plannen datum voor de officiële ceremoniële onthulling, wordt deze ook via deze website kenbaar gemaakt.

monument-fukoka-14
Artist impression van monument Fukuoke 14b

Op het monument ziet u de kraanvogel, welke staat als teken voor vrede. De klok staat symbolisch  voor het moment dat de atoombom viel op Nagasaki om 11.02 uur. Voor het monument ziet u de contouren die symbool staan voor de barakken van het Kamp Fukuoka 14b.

Dit monument staat in het teken van Vrede, Vriendschap en Vrijheid. De plaats van dit monument is in het park tussen het Hypocenter en het Atoombom museum. Op de kaart aangeduid met nummer 5.

Het monument is mede mogelijk gemaakt door:
Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Ministerie van Defensie, het Vfonds en alle donateurs.

Stichting Hendrik Mullerfonds
Ministerie van Defensie
Ministerie van Defensie
Vfonds
VFonds

Wilt u ons steunen met een donatie? Dat kan via Stichting Monument Nagasaki Nederland op bank rekeningnummer NL89 INGB 0009 5840 55 of via Whydonate:

https://www.whydonate.nl/pages/monument-pow-kamp-fukuoka-14

MAKSY Administratie Beuningen
Vertaling door Google translate (deze vertaling klopt niet 100% met de taal van het land)