Nieuws

Nieuwsbrief januari 2022

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Allereerst willen wij u allen een gezond, gelukkig en hoopvol 2022 wensen. Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Fukuoka 14b Nagasaki en de website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u al op de hoogte gebracht van de voltooiing van het monument Fukuoka 14b op 4 mei 2021 en de daaraan gekoppelde voltooiingsceremonie, georganiseerd door het Japanse comité. Vanwege de aanhoudende Coronacrisis, konden wij helaas en wederom er met z’n allen, niet bij zijn.

Volgens Japans gebruik was er een kleinschalige voltooiingsceremonie, georganiseerd door het Japanse comité. Nadien hebben wij via een Zoom meeting aan het Japanse comité en alle vrijwilligers onze dank overgebracht met het fantastische resultaat.

In oktober j.l. is er overleg geweest met het bestuur van de Stichting en het Kizuna comité over een nieuw vast te stellen datum voor de officiële ceremoniële onthulling van het monument. Samen en in nauw overleg met het Japanse Comité zijn we uitgekomen op zaterdag 3 september 2022.  

Ook is er nauw overleg met de Nederlandse Ambassade in Japan. We zijn op dit moment ook druk doende om invulling te geven aan het draaiboek voor de officiële ceremoniële onthulling.

Met de huidige regels (Covid-19) mogen er maximaal 60 bezoekers aanwezig zijn bij de onthulling. Voor diegene die al hebben laten weten hierbij aanwezig te willen zijn, is er nu al de gelegenheid om een hotelkamer te boeken in Nagasaki, welke bijvoorbeeld via Booking.com zonder kosten geannuleerd kan worden, mocht het onverhoopt toch weer niet doorgaan.

We hopen oprecht dat we met velen en met trots, het monument Fukuoka 14b op 3 september 2022 officieel ceremonieel mogen onthullen.

De datum 3 september 2022 hebben we ook gecommuniceerd met de organisatie van monument Kamp Fukuoka 2, die een week later hun ceremonie gepland hebben. Mocht het allemaal doorgang kunnen vinden, dan zullen zij ook het monument Fukuoka 14b gaan bezoeken met een bloemlegging.

Website:

Op de website http://Fukuoka14b.org staan onder de button monument / nieuws, de foto’s en video’s van de voltooiingsceremonie van het monument, welke op 4 mei 2021 (dodenherdenking in Nederland) heeft plaatsgevonden in Nagasaki. Hierbij was de pers massaal aanwezig en is dit in een speciale nieuwsuitzending van NHK television uitgezonden. Hou vooral onze website in de gaten voor het laatste nieuws.

Heeft u nog ideeën of suggesties voor de website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Namens het bestuur van de stichting Monument Nagasaki, verblijven wij,

met vriendelijke groet, Rob Schouten en Ruud van Kraaij


Newsletter Januari 2022 Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives, all involved and interested parties,

First of all, we would like to wish you all a healthy, happy and hopeful 2022.

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the Fukuoka 14b Nagasaki monument and the website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:

In our previous newsletter we already informed you about the completion of the Fukuoka 14b monument on May 4, 2021 and the related completion ceremony, organized by the Japanese committee. Due to the ongoing Corona crisis, unfortunately and again we were all unable to be there.

According to Japanese custom, there was a small-scale completion ceremony organized by the Japanese committee. Afterwards, we conveyed our thanks to the Japanese committee and all volunteers via a Zoom meeting with the fantastic result.

In October last there has been consultation with the board of the Foundation and the Kizuna committee about a new date to be set for the official ceremonial unveiling of the monument. Together and in close consultation with the Japanese Committee, we set the date at Saturday September 3, 2022.

There is also close consultation with the Dutch Embassy in Japan. We are also currently busy finalizing the script for the official ceremonial unveiling.

With the current rules (Covid-19), a maximum of 60 visitors may be present at the unveiling. For those who have already indicated that they want to attend, there is already the opportunity to book a hotel room in Nagasaki, which can be canceled without costs via Booking.com, for example, in the unlikely event that it does not take place again.

We sincerely hope that we will be able to officially unveil the Fukuoka 14b monument on September 3, 2022 with great pride.

We also communicated the date September 3, 2022 with the organization of monument Kamp Fukuoka 2, who planned their ceremony a week later. If it all goes ahead, they will also visit the Fukuoka 14b monument with a flower laying.

Website:

On the website http://Fukuoka14b.org, under the button monument / news, you can find photos and videos of the completion ceremony of the monument, which took place on May 4, 2021 (remembrance day in the Netherlands) in Nagasaki. The press was present en masse and this was broadcast in a special news broadcast by NHK television. Please keep an eye on our website for the latest news.

If you have any ideas or suggestions for the website, we’d love to hear from you.

On behalf of the board of the Monument Nagasaki Foundation, we remain,

Kind regards,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

Nieuwsbrief april 2021, Stichting monument Nagasaki

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Nagasaki en de website http://Fukuoka14b.org

Monument Nagasaki:

We zijn zeer verheugd dat we u kunnen mededelen dat op maandag 12 april j.l. gestart is met de bouw van het monument voor alle krijgsgevangenen van kamp Fukuoka 14b te Nagasaki.

Wat 6 jaar geleden begon als een idee, is nu werkelijkheid geworden en de eerste spade is in de grond geplaatst.

Trots en oprecht dankbaar zijn wij op allen, die zich met hart en ziel hebben ingezet om dit monument mogelijk te maken.

In onze nieuwsbrief van januari j.l. hebben wij aangegeven dat op 4 mei 2021 het monument gereed zal zijn. Door de aanhoudende Coronacrisis, kunnen we dit helaas niet groots vieren, maar zal er een kleinschalige voltooiingsceremonie worden gehouden. Wij wilden proberen om hiervan een livestream verbinding op te zetten, zodat deze online te volgen zou zijn. Echter door het grote tijdsverschil tussen Japan en Nederland, is dit helaas niet mogelijk. Ons alternatief is dat er een video en foto’s worden gemaakt en dat die, direct na de voltooiingsceremonie, naar ons opgestuurd gaan worden. Via de website http://Fukuoka14b.org zullen deze beelden dan te zien zijn.

We hebben nog geen zicht wanneer de officiële ceremoniële onthulling van het monument kan plaatsvinden in verband met COVID-19. Hierover hebben we nauw overleg met de Nederlandse Ambassade in Tokyo. Onze voorzichtige nieuwe planning is september 2022. Voor diegene die hier graag bij aanwezig willen zijn, hebben nu ruimschoots de tijd om zich voor te bereiden op het plannen van deze reis en ceremonie. Als er meer informatie beschikbaar komt over mogelijkheden van boeken van vluchten en hotels, laten we het u zo spoedig mogelijk weten.

Website:                                                                                               

Op de website http://Fukuoka14b.org staan onder de button monument / nieuws, de foto’s en video’s van de start van de bouw van het monument, welke op 12 april j.l. heeft plaatsgevonden. Ook de nieuwsuitzending van NHK television, over deze gebeurtenis, staat op de site. Geweldig om te zien hoe het Japanse comité met alle vrijwilligers hieraan gewerkt hebben. Een fantastische joint venture tussen Japan en Nederland.

Inmiddels zijn wij bezig om de website verder aan te passen. Ook de bovenstaande informatie over de voltooiingsceremonie van het monument zal via de website gecommuniceerd worden. Hou vooral de website in de gaten over het laatste nieuws.

Heeft u nog ideeën of suggesties voor de website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Namens het bestuur van de stichting Monument Nagasaki, verblijven wij met vriendelijke groet,

Rob Schouten en Ruud van Kraaij

Newsletter April 2021 Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives, all involved and interested parties,

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the Nagasaki monument and the website http://Fukuoka14b.org

Nagasaki Memorial:

We are pleased to inform you that on Monday, April 12, 2017 The construction of the memorial for the prisoners of war of camp Fukuoka 14b in Nagasaki has started.

What started as an idea 6 years ago has now become reality and the first spade has been placed in the ground.

We are proud and grateful of all who have put their heart and soul to make this possible.

In our January newsletter we indicated that the monument will be erected on May 4 and that a small, modest ceremony will take place due to the Corona crisis. We would try to set up a live stream connection of this, so that it could be followed online. However, due to the large time difference and agreements of the Japanese committee, this is unfortunately not possible. Instead, video and photo recordings will be made and sent to us. These images will be available on the website.

As for the official unveiling of the monument, we do not yet have any insight into this in connection with COVID-19. As soon as we get the green light from the Dutch Embassy in Tokyo, we will schedule a new date. In all likelihood sometime in September 2022. For those who would like to attend, can now amply prepare for this trip and ceremony. We will indicate well in advance what this will look like with the flights and with the booking of the hotels.

Website:

On the website http://Fukuoka14b.org, under the button monument / news, you can find the photos and videos of the start of the construction of the monument, which took place on April 12th. The NHK television news broadcast about this event can also be found on the site. Great to see how the Japanese committee worked on this with all volunteers. A fantastic joint venture between Japan and the Netherlands.

We are now working on further adapting the website. The above information about the completion ceremony of the monument will also be communicated via the website. Keep an eye on the website for the latest news. If you have any ideas or suggestions for the website, please let us know.

On behalf of the board of the Monument Nagasaki foundation, we stay with kind regards,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

Ceremonie POW Camp Fukuoka 14b

Speech 4th of May 2021                                                                Rob Schouten

Dear attendees of this ceremony and those involved in the Nagasaki Monument Project,

We would like to congratulate you on the successful completion of the “Monument Fukuoka POW Camp 14th Branch” today on the 4th of May 2021.

This day is also a traditional Memorial day in the Netherlands on which all the deceased of the second World War are commemorated.

The construction project for the monument was launched 6 years ago. With the deep understanding and great efforts of the members of the “the Memorial Building Committee for the Victims at Fukuoka No.14b Prisoner of War Camp” in Nagasaki, it has become such a beautiful Japan-Netherlands joint project. 

Normally, we should have met in person in Nagasaki and say hello to everyone involved, but due to the corona pandemic, it has become impossible travel from overseas to attend this memorable completion ceremony.

Hereby we would like to express our great joy and sincere gratitude from the Netherlands in this way. 

Former Dutch, British, US, and Australian soldiers were held captive in Nagasaki during the Pacific War, eight of whom are recorded dead by the atomic bomb. The survivors experienced the tragedy of Nagasaki together with tens of thousands of citizens. My father was one of them. As the son of a Dutch soldier who was a POW at the time, and as a second-generation hibakusha, I visited Nagasaki for the first time with my wife Lies in 2015, and attended the 70th Anniversary of the Nagasaki Peace Memorial Ceremony for Atomic Bomb Victims. The emotional experiences of standing in Nagasaki, where my father used to be, and the warm connection with the locals there moved us strongly. The project to build this monument in Nagasaki for all the POWs has then begun. We really wanted to erect a monument. This wish reached friends and organizations in the Netherlands and Japan through twists and turns. In particular, the members of the Nagasaki Committee greatly assisted in the repeated negotiations with Nagasaki City council and various other procedures. Thanks to you, we are able to celebrate this ceremony today.

This monument was erected in honor of and for mourning for all the prisoners of war at the 14th branch, and with the wish for “peace, friendship and freedom” in the world. We sincerely hope that this wish will be passed on across countries to the many people and their descendants in memory of those who have experienced the tragedy of the war and those of the atomic bomb.

Until today, we have received warm support and cooperation from many people. Therefore our special thanks to the local Nagasaki Memorial Building Committee, the Kizuna Committee of the Netherlands, Nagasaki City council, Matsuo Stone Tower Manufacture, the Ministry of Defense of the Netherlands, the Hendrick Muller Foundation, the Peace and Freedom Veterans Foundation, the Japanese and Dutch Ambassadors, people who donated to this project, the Board member of the Nagasaki Monument Foundation, and many other stakeholders.

As soon as it becomes possible to travel from overseas, we would like to visit Nagasaki again to realize the official ceremony of unveiling the monument with all the friends in Japan and from overseas. It will become a very special day for our friendship and for thinking back of our fathers in front of this monument. We are very much looking forward to being together with you all in the near future.

Last but not least, we pray for your good health and prosperity.  

Thank you very much on behalf of the Prisoners of War and their bereaved families. 

Chairman of the Nagasaki Monument Foundation in the Netherlands and Second Generation Hibakusha 

Rob Schouten

2021年5月4日 ロブ・シュカウテン スピーチ原稿

関係者の皆様、

本日ここに「福岡俘虜収容所第14分所追悼記念碑」が無事完成いたしましたことを、心よりお祝い申し上げます。

地元長崎の「福岡俘虜収容所第14分所追悼記念碑建立委員会」のみなさんの深いご理解と多大なるご尽力をいただき、6年前に立ち上げた建立プロジェクトがこのような日蘭共同プロジェクトとして見事に完了しましたことは、じつに感慨無量でございます。

本来ならば関係者各位にお会いしご挨拶を申し上げるべきではございますが、長期化するコロナ禍のもと、この記念すべき完成式に海外からの出席が不可能となりました。実に残念でなりませんが、紙面にてオランダから大きな喜びと深い感謝の意をお送りさせていただきます。

 太平洋戦争中この地長崎には元オランダ軍、英軍、米軍、そしてオーストラリア軍の兵士たちが捕虜として収容されており、そのうち8名が原爆で命を落としたと記録されています。生き残った者たちは何万という市民とともに長崎の惨状を体験しました。わたしの父もその一人です。当時捕虜だったオランダ軍人の息子として、そして被爆者二世として、わたしは妻リースとともに初めて長崎に訪れ、2015年の70周年長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に参列しました。かつて父がいた長崎に立った深い感慨、そしてその地での地元のみなさんとの温かいつながりが強く私たちを動かし、この追悼記念碑建立のプロジェクトが始まりました、長崎に、捕虜全員のための追悼記念碑を立てたい。その願いは、紆余曲折を経てオランダや日本の友人たちや諸団体に届きました。特に長崎の委員会のみなさんには長崎市との度重なる交渉やほかもろもろの手続きなどに多大なお力添えをいただきました。お蔭をもちましてわたしたちは今日この完成式を迎えることができたのです。この碑は第14分所捕虜たち全員に敬意と追悼の意を表し、そして世界の「平和・友情・自由」の願いを込めて建立されました。この願いが国を超えて、戦争と原爆の惨状を体験した幾多の人々とその子孫たちに伝わっていくことを切に願っております。

この日に至るまで、特に地元長崎の記念碑建立委員会のみなさん、オランダのキズナ委員会、長崎市、松尾石塔店、オランダ防衛省、ヘンドリック・ミュラー財団、平和自由退役軍人財団、在日オランダ大使館、支援金寄付者のみなさん、長崎追悼記念碑財団 メンバー、そのほか多くの関係者の皆さんに温かいご支援とご協力をいただきました。重ねて御礼申し上げます。

海外からの渡航が可能になりましたら、すぐにでも長崎を訪れ、日本の方々と海外からの来客のみなさんとともに、正式な除幕式を開催したいと思っております。記念碑の前に立ち、みなさんとの友情に感謝し、かつて捕虜だった父と仲間のみなさんに思いを馳せる特別な日になることでしょう。近い将来みなさんとその日を迎えることができることを心待ちにしております。その節はどうぞよろしくお願いいたします。

 末筆ながら、皆さまのご健康と益々のご活躍をご祈念いたします。

連合軍捕虜全員の遺族を代表して、

在オランダ・長崎追悼記念碑財団代表 被爆者二世 ロブ・シュカウテン 

Ceremonie onthulling

Beste leden van the Memorial Building Committee for the Victims at Fukuoka No.14b Prisoner of War Camp en andere betrokkenen, Langs deze weg wil ik graag vanuit Nederland, u allen hartelijk bedanken voor het realiseren van deze historische dag. Voormalige Nederlandse, Britse, Amerikaanse en Australische soldaten werden tijdens de WWII gevangen gehouden in Nagasaki, van wie er acht zijn omgekomen bij de atoombom. De overlevenden maakten de tragedie van Nagasaki mee met tienduizenden burgers. Een herdenkingsmonument voor de 14e B van het Fukuoka krijgsgevangenenkamp zal op 4 mei dit jaar worden opgericht met respect en rouw voor al deze gevangenen. Vandaag wordt begonnen met het funderingswerk daarvoor. Wij willen onze oprechte felicitaties uitspreken. Het plan om dit herdenkingsmonument te bouwen begon toen ik, als de tweede generatie van de A-bom slachtoffer samen met mijn vrouw Lies, de 70e herdenkingsceremonie van Nagasaki Atoombom slachtoffers bijwoonde. Nu zes jaar later, ben ik echt blij dat we deze dag kunnen vieren met de medewerking en grote inzet van veel mensen. We spreken de hoop uit dat het monument ons gaat verbinden en een brug zal slaan tussen de landen die met elkaar in oorlog waren. Bij deze gelegenheid willen we onze speciale dank uitspreken aan het comité in Nagasaki Japan, het Kizuna comité in Nederland, het bestuur van de Stichting monument Nagasaki, de sponsoren, vele donateurs en alle betrokkenen die ons project een warm hart heeft toegedragen. We bidden voor uw voortdurende steun en hopen dat het herdenkingsmonument veilig zal worden opgericht. Namens de nabestaanden van alle geallieerde krijgsgevangenen, Stichting Monument Nagasaki voorzitter Rob Schouten

Nieuwszender NHK television doet verslag over het monument op de Japanse televisie.

Januari 2021, Nieuwsbrief Stichting monument Nagasaki

Beste nabestaanden en belangstellenden,

Allereerst willen wij u allen een voorspoedig, én vooral een gezond 2021 wensen.                                                                                                                               

Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Nagasaki en de website http://fukuoka14b.org 

Monument Nagasaki:

Het bestuur heeft veelvuldig contact en overleg met de Nederlandse Ambassade in Japan over de ceremoniële onthulling van het monument, welke gepland staat op 4 mei 2021.                                                                                         

Momenteel heeft de Japanse overheid de inreisbeperkingen weer verder aangescherpt en er komt zelfs een afkondiging van de noodtoestand. Waarschijnlijk zijn er dus in mei a.s. nog steeds veel beperkingen, dat maakt dat de ceremoniële onthulling van het monument moeilijk tot onmogelijk zal zijn. Daarom is besloten om de ceremoniële onthulling wederom uit te stellen.

Als bestuur begrijpen wij dat dit wederom een enorme teleurstelling is voor velen die graag hierbij aanwezig zouden zijn. 

Desalniettemin hebben we ook goed nieuws te melden. Zoals het er nu naar uit ziet zal het monument er toch staan op 4 mei a.s. Volgens Japanse traditie, zal er op die dag een ‘inzegening’ plaatsvinden van het monument. 

In overleg met het Japanse Comité en het Kizuna Comité hier in Nederland, willen wij proberen, middels een livestreamverbinding, hier getuigen van te kunnen zijn.                                                                                                                              

Zodra wij weten via welk medium dit plaats zal vinden, zullen wij u hierover berichten.

Omdat wij de officiële ceremoniële onthulling nu helaas 2x hebben moesten uitstellen, wachten wij met het plannen van een nieuwe datum. Als er zicht is op mogelijkheden van inreizen naar Japan, zullen we in overleg met alle partijen een nieuwe datum gaan plannen.

Website:                                                                                                                                      

Sinds het online gaan van onze website http://fukuoka14b.org op 9 augustus 2020, is deze al wereldwijd door meer dan 10.000 bezoekers bekeken. Vele positieve berichten hierover hebben wij mogen ontvangen, waar wij ontzettend blij mee zijn. Inmiddels zijn wij bezig om de website verder aan te passen en te verbeteren. Ook de bovenstaande informatie over planning onthulling monument zal via de website gecommuniceerd worden. Hou vooral de website in de gaten voor het laatste nieuws.  Heeft u nog ideeën of suggesties voor de website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Namens het bestuur van de stichting Monument Nagasaki, verblijven wij met vriendelijke groet,

Rob Schouten en Ruud van Kraaij

January 2021, Newsletter Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives and interested parties, First of all, we want to wish you all a prosperous and above all a healthy 2021.

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the Nagasaki monument and the website http://fukuoka14b.org Nagasaki

Memorial:

The board has frequent contact and consultation with the Dutch Embassy in Japan about the ceremonial unveiling of the monument, which is scheduled for May 4, 2021. Currently, the Japanese government has further tightened the entry restrictions and there will even be a declaration of a state of emergency. So there will probably still be many restrictions in May, which means that the ceremonial unveiling of the monument will be difficult or impossible.

That is why it was decided to postpone the ceremonial unveiling again. As a board we understand that this is again a huge disappointment for many who would like to be present.

Nevertheless, we also have good news to report. As it now looks like, the monument will be there on May 4, 2021. According to Japanese tradition, there will be a “dedication” of the monument on that day. In consultation with the Japanese Committee and the Kizuna Committee here in the Netherlands, we want to try to witness this through a live stream connection. As soon as we know through which medium this will take place, we will inform you about this.

Because we have now unfortunately had to postpone the official ceremonial unveiling 2x, we are waiting to schedule a new date. If there is a view of the possibilities of entering Japan, we will plan a new date in consultation with all parties.

Website:

Since our website http://fukuoka14b.org went online on August 9, 2020, it has already been viewed by more than 10,000 visitors worldwide. We have received many positive reports about this, which we are very happy with. We are now working on further adapting and improving the website. The above information about planning unveiling monument will also be communicated via the website. Keep an eye on the website for the latest news.

If you have any ideas or suggestions for the website, please let us know.

On behalf of the board of the Monument Nagasaki Foundation, we stay with kind regards,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

Vertaling door Google translate (deze vertaling klopt niet 100% met de taal van het land)